Ing. Hynek Orság

Orság

Můžete se v několika větách představit těm voličům, kteří Vás neznají?

Narodil jsem se v roce 1966 ve Vsetíně, od téhož roku bydlím v Karviné. Jsem ženatý a mám dvě děti, chlapce 18 a 5 let.

Základní a střední školu (gymnázium) jsem absolvoval v Karviné, vysokoškolské vzdělání jsem získal na Vojenské akademii v Brně (obor vojenská meteorologie).

Devět let jsem byl zaměstnancem Městského úřadu v Karviné, sedm let v pozici vedoucího odboru životního prostředí. Poté od roku 2001-2007 v pozici vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, od 2007 do současnosti v pozici vedoucího odboru evropských projektů. V tomto období jsem krátce působil v pozici vrchního ředitele na

Ministerstvu práce a sociálních věcí. Během své profesní kariéry jsem prošel všemi úrovněmi veřejné správy.

Ve svém volném čase se rád věnuji sportu, filmu a četbě.

Co považujete za svůj největší životní úspěch?

V Karviné považuji za největší úspěch podíl na dosažení dohody s OKD ohledně těžby v 90. letech na katastru města a následná rekultivace poddolované části, což výrazným způsobem změnilo kvalitu života našich obyvatel i image města nevenek.

Jste hrdý/á na to, že žijete v Karviné? Čeho si na Karviné nejvíce ceníte?

Samozřejmě, jinak bych zde nežil. Naše město prošlo a prochází mnoha změnami, pozitivními (např. nová infrastruktura, rekultivace krajiny po poddolování) i negativními (např. vysoká nezaměstnanost, sociální problémy). A právě naše schopnost, tím myslím občany města, řešit tyto změny je to nejcennější.

Na co naopak v Karviné nejste hrdý?

To je právě současná nedobrá ekonomická situace a z ní vyplývající řada sociálních problémů, nezaměstnanost či bezpečnost ve městě.

Do čeho se pustíte nejdříve v roli zastupitele/zastupitelky v případě volebního úspěchu?

Nejdůležitější je dle mého názoru alespoň stabilizovat ekonomiku ve městě podporou tvorby nových pracovních míst a zastavit odchod našich obyvatel mimo město či region.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *