Mgr. Roman Hamrus

Hamrus

Můžete se v několika větách představit těm voličům, kteří Vás neznají?

Jmenuji se Roman Hamrus, jsem ředitelem ZÁKLADNÍ ŠKOLY Majakovského v Karviné Mizerově. Škola je zaměřena na rozšířenou výuku jazyků a tělesné výchovy –hlavně basketbalu a plavání. Jsem ženatý, mám dvě děti, které studují na vysoké škole a závodně sportují (syn studuje stavební inženýrství na VŠB Ostrava a hraje basketbal za Sokol Karviná a dcera studuje na filozofické fakultě UP Olomouc, hraje volejbal za Prostějov a nyní je v rámci programu Erasmus na studijním pobytu ve Španělsku).

Jsem starostou TJ Sokol Karviná od r.2001, také trenérem basketbalu v TJ Sokol Karviná. Komunální politika je o lidech, nikoli celostátní politice, která je mnohdy příliš ideologizovaná, proto kandiduji opět do zastupitelstva města.

Co považujete za svůj největší životní úspěch?

To je velice těžká otázka. Pracuji jako ředitel školy, dosáhnout této pozice určitě není jednoduché, nutno k tomuto určité vzdělání i zkušenosti. Je však „práce úspěchem“ ??. Nicméně se domnívám, že škola je úspěšná pod mým vedením dlouhododobě, a to hlavně v soutěžích sportovních, ale i multimediálních, jazykových, přírodovědných a zapojuje se již cca 9 let do mnoha mezinárodních projektů.

V basketbale jsem dosáhl jako hlavní trenér v Sokole Karviná 2 x titulu mistrů ČR se svým týmem v lize U 20. Několikrát jsem také v posledních 8-mi letech v různých mládežnických kategoriích postoupil v celostátních dorosteneckých ligách do play off, což také není zanedbatelný výsledek. Toto je však hlavně úspěch našich hráčů, já jsem jim pouze dopomáhal metodicky. Jinak to, jak je člověk úspěšný, musí spíše posoudit někdo jiný, než on sám.

Jste hrdý/á na to, že žijete v Karviné? Čeho si na Karviné nejvíce ceníte?

Rozhodně ano, jsem karvinským „srdcařem“, po studiu na vysoké škole v Olomouci jsem mohl v tomto městě zůstat, neboť jsem tam studoval i hrál závodně basketbal. Rozhodl jsem se však žít v Karviné, kde mám rodinu, přátele, známé a byl jsem zde vždy trvale zakotven. Cením si na Karviné hlavně pracovitých lidí. Mnoho z nich, které jsem v Karviné učil a vychovával, nyní pracuje po celé republice i v zahraničí na prestižních postech, jsou úspěšní a mají se dobře profesně, společensky i lidsky. Z mnoha z nich mám trvalé osobní i písemné kontakty. Mým hlavním cílem bylo vždy zvyšovat úroveň myšlení a vzdělání v našem městě, což není vždy jednoduché, nicméně dělám pro to maximum.

Na co naopak v Karviné nejste hrdý?

Bohužel po republice image našeho města stále není taková, jakou bych si představoval. Mnohdy nás posuzují lidé z jiných částí republiky s obrovskými předsudky, myslí si, že jsou zde jen šachty a poté co přijedou k nám, se diví, že je tomu jinak a město se rozvíjí.
Bohužel sociálně nepřizpůsobiví spoluobčané v některých lokalitách (hlavně Karviná 6) tento rozvoj „neustále brzdí“ a torpédujou. Tyto věci jsou pak široce medializovány a toto obraz našeho města výrazně poškozuje.

Dále se domnívám, že „Achillovou patou“ našeho města je poměrně malý rozvoj podnikavosti a kreativity, aspoň některé průzkumy to ukazují. Proto by bylo velmi dobré, aby rozvoj podnikání a počet živnostníků do budoucna ve městě vzrostl, neboť toto může vytvořit nová pracovní místa.

Dále určitě nejsem hrdý na to, že v poslední době hlavně mladí lidé odcházejí, toto souvisí s předchozími souvislostmi, které jsem uvedl.

Osobně se na své škole snažím mladé lidi i učitele maximálně podporovat, beru studenty na absolventské praxe a dělám vše pro to, aby v Karviné do budoucna takovíto lidé zůstali. Bohužel možnosti jednoho člověka jsou v tomto omezené.

Do čeho se pustíte nejdříve v roli zastupitele/zastupitelky v případě volebního úspěchu?

Mojí parketou je školství, sport, neziskové organizace, zdravé a rozumné financování potřebných věcí. V těchto oblastech jsem pracoval, mám určité zkušenosti a hodlám v tomto i pokračovat. V současné době se mnoho věcí pod pláštíkem „úspor“ příliš centralizuje, mnohdy je to návrat do dob „pětiletek a plánovaného hospodářství“. Centralizace je jako myšlenka věc iluzorní a dlouhodobě přežitá a finálně se ukazuje, že úspory stejně nepřinese. V mnoha státech, kde ještě přežívá komunismus (KLDR apod.) je trvale bída a nízký stupeň životní úrovně. Právě naopak decentralizace rozhodovacích pravomocí a svoboda rozhodování, ovšem s danou zodpovědností a v rámci zákona, může vše posunout dále. Je potřeba dát lidem svobodu myšlení a ne je byrokraticky svazovat. Tyto prvky nám sem skrytě vkládá Evropská Unie, mnohdy si však vše stěžujeme sami, protože „centrální orgány chtějí být papežštější, než papež“.

Jinak jsem připraven na všestrannou spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, kteří jsou zodpovědní a nechtějí parazitovat na systému (např. sociálních dávkách) a potažmo nově zvolenými zastupiteli napříč politickým spektrem, protože „chodníky a jejich financování není pravicové ani levicové“. Chci postupně řešit všechny palčivé otázky, které trápí občany v našem městě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *