Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA

Gajdacz

Můžete se v několika větách představit těm voličům, kteří Vás neznají?

Člověk, který většinu svého profesního života věnoval rozvoji veřejné správy. Konkrétně především v Karviné. Pro město pracuji více než 20 let. Z toho téměř 16 let jako vedoucí odboru na magistrátu, pak jedno volební období jako náměstek primátora a nyní jako zastupitel zvolený za ODS.

V ODS jsem od jejího založení, tedy od r. 1991. Nemám ve zvyku převlékat dres podle momentální situace. Jsem přesvědčen, že politický program, který ODS zastává je tím správným pohledem na svět. Jinou věcí je, kdo ho mnohdy prosazuje a jakými prostředky…Místní sdružení vedu jako předseda řadu let, do vyšších orgánů jsem ani vlastně moc neaspiroval.

Z hlediska osobního života jsem hrdým otcem 4 dětí – 3 dcery a jeden syn.

Co považujete za svůj největší životní úspěch?

Pro mě je jedním ze základních pilířů možnost podílet se velmi zblízka na všech reformách, které po roce 1989 probíhaly jednak v celé republice, ale především pak v podmínkách města Karviné. Měl jsem možnost být v týmu, který v 90. létech zabránil totálnímu poddolování živých částí, včetně historického centra. Který si vymohl zpracování Studie koexistence hornické činnosti a dalšího života na území Karviné. Který dal budoucnost Karviné i zpracováním a prosazením prvního Strategického plánu rozvoje města v době, kdy slovo plánování bylo téměř vulgárním slovem. Na to navazovala práce týmu mnou vedeného – příprava a realizace předláždění náměstí a okolí a především a z toho mám zvláště radost – postupná oprava Parku Boženy Němcové, dnes tuším zvaného Zámecký park.

Dalším takovým milníkem byla již práce mezi léty 2006 a 2010. Tam jsme koaličně dosáhli značného úspěchu jednak v urychlení privatizace městských bytů, ale hlavně pak v přípravě projektů tak, aby Karviná mohla čerpat maximum zdrojů z tzv. Evropských peněz. A že se to povedlo, o tom svědčí ještě nyní dokončované akce.
V osobním životě pak beru za obrovský úspěch možnost podílet se na péči a výchově každého svého „prcka“.

Jste hrdý/á na to, že žijete v Karviné? Čeho si na Karviné nejvíce ceníte?

Popravdě nejsem sice úplně rodilý Karviňok, pocházím však kousek odsud, z Albrechtic u Českého Těšína. Sem jsem se vlastně přiženil. Přesto jsem po celou dobu s Karvinou žil a dýchal.

Nemohu říct, že jsem hrdý na nějakou jedinou konkrétní věc. Jsem však v pravém slova smyslu člověk, o kterém se dá říct, že je Lokalpatriot. Všude jsem byl schopen se do krve rvát za Karvinou. A mnohdy to bylo nutné. Ta předpojatost, se kterou nás všude automaticky řadí do kategorie „černých děr“ mě dokázala vždy zdravě naštvat!

A pak vám tady návštěvníci zůstanou s otevřenými ústy, jak jsme hezké, zelené a uklizené město.

Na co naopak v Karviné nejste hrdý?

Že si mnohdy my sami obyvatelé sypeme písek do soukolí. Nevěříme si, podceňujeme se. To mně zlobí, ale neumím s tím nic dělat. To už bude úkol nastupující generace a já doufám, že ne všichni zvednou kotvy a odejdou. A když, tak jen na zkušenou a vrátí se zpět!

Do čeho se pustíte nejdříve v roli zastupitele/zastupitelky v případě volebního úspěchu?

Těch věcí je asi více. Osobně je mi však nejblíže strategické plánování a tam si myslím, že stávající a dosluhující Zastupitelstvo rezignovalo. Takže vytýčení nových dlouhodobých cílů je jedním ze zásadních úkolů, na kterých bych se rád podílel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *